• Botaanilised välitööd.
  • Maaturismialased konsultatsioonid ja projektid.
  • Loodusturismi alased konsultatsioonid ja projektid.
  • Kohalike sündmuste ja festivalide korralduse nõustamine.
  • Pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud ekspertiis.
  • Soode ja rannaniitude ökoloogiline taastamine.
  • Õppevahendite ja metoodiliste materjalide koostamine ja nõustamine.